ABD’nin Yeni Kürtaj Yasasına Twitter Duygu Analizi

ABD’nin Yeni Kürtaj Yasasına Twitter Duygu Analizi

Bu yazıda Amerika Birleşik Devletleri’nin 50 eyaletinde yaşayan insanların, kürtaj konusunda paylaşmış olduğu tweetlerin, sentiment (duygu) analizini inceleyeceğiz.
Fırat Soydinç03 Mar 2023

Paylaşılan tweetler Tweetter API kullanılarak elde edilmiş olup, sentiment analizi için flair kütüphanesi yararlanılmıştır. Bu çalışmadaki amaç; eyalet yöneticilerinin yapmış olduğu kürtaj yasa değişikliğini Twitter kullanan halk tarafından desteklenip desteklemedigini gözlemlemektir.  

Twitter

Twitter kullanıcıların durum güncellemesi yapmak, etkileşmek, tartışmak ve bilgi paylaşmak için için kullandığı mikroblog yapısına sahip bir çevrimiçi sosyal medya platformudur. Kullanıcılar paylaşmış oldukları tweetleri hashtagler kullanarak etiketlemekte (tag) ve bir tartışma ortamı yaratmaktadır. Bu özelliği sayesinde kullanıcılar istedikleri konularda paylaşılmış olan tweetlere kolayca erişebilmektedir. Bununla birlikte hashtag kullanımı ile paylaşım beğeni ve retweet yapılmasına ihtiyaç duyulmadan, olayların kısa süre içerisinde popülerleşmesine yardımcı olmaktadır. Bu yazıda bahsedilen çalışma, ABD’deki Twitter kullanıcıların 30 Haziran – 10 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki kürtaj hakkında paylaşmış oldukları tweetlerin sentiment analizini içermektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri eyalet sistemi ile yönetilmekte ve bu eyaletlerin yönetimleri iki farklı politik görüşe sahip partiler tarafından yapılmaktadır: Republicans (cumhuriyetçiler) ve democrats (demokratlar). Cumhuriyetçilerin yönetimi altında bulunan eyaletler “kırmızı”, demokratların yönetimi altında bulunan eyaletler ise “mavi” eyalet olarak adlandırılmaktadır. Kırmızı ve mavi eyaletler sahip oldukları yasalar bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir. Örneğin, mavi eyaletlerde kürtaj bir hak olarak görülmekteyken kırmızı eyaletler kürtajın yasalara aykırı olduğunu ve kısıtlanması gerektiği görüşüne sahip olduğundan kısıtlayıcı yasalar barındırmaktadır.

1970’li yıllardan önce kürtaj sadece varlıklı ve sağlık alanında çevresi geniş insanlar tarafından erişilebilinirdi. 1973 yılında Roe V. Wade davasının sonucunda kürtaj hakkı herkes için erişilebilir bir hale gelmiştir. 2022 yılına gelindiğinde ise Amerika Yüksek Mahkemesi insanların kürtaj hakkını garanti altına alan Roe V. Wade davasını iptal etmiş ve kısıtlayıcı yeni yasal düzenlemeler için çalışmalara başlandığını duyurmuştur. Bu olayın ardından toplumun bir kesimi tepkilerini protesto yoluyla ve sosyal medya aracılığıyla göstermişlerdir. 

 

Twitter duygu analizi

Bu çalışmada ABD halkının, yönetimin bu kararını nasıl karşıladığını incelemek amacıyla Twitter’da abortion (kürtaj) hashtagi içeren tweetlerin sentiment analizi incelemesi yapılmıştır. Veri seti 30 Haziran - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Amerika’nın 50 eyaletinden “abortion” hashtagi ile paylaşılmış olup 108716 tweet içermektedir. Bu tweetlere Python’da bulunan flair kütüphanesi kullanılarak sentiment analizi yapılmış ve ardından elde edilen sonuçlar Plotly Express kullanılarak geliştirilen interaktif dashboard (gösterge paneli) ile görselleştirilmiştir. 
 

 

Besset et al. (2015) çalışmasında demokratların ve cumhuriyetçilerin kürtaj konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu belirtmektedir. Fakat tweetlere yapılan analiz bu görüş ile paralellik göstermemektedir. Kürtaj etiketi kullanılarak paylaşılmış olan tweetlere yapılan sentiment (duygu) analizi sonucuna göre  tüm eyaletlerden paylaşılan tweetlerin yüzde 78’i negatif, yüzde 22’si ise pozitif görüşe sahiptir. Buna ek olarak tüm eyaletlerde paylaşılan negatif tweet sayısı pozitif tweet sayısından daha fazladır. Bu durum, eyalet yöneticilerinin cumhuriyetçi ya da demokrat olmasından bağımsız olarak vatandaşların çoğunluğunun yeni kürtaj yasası hakkında negatif görüşe sahip olduğunu göstermektedir. Bu olay hakkında en çok tweet paylaşılan tüm eyaletlerde demokratlar iktidardadır ve en çok paylaşım Maryland ve Washington eyaletlerinden gelmiştir.  

Özetle; kürtaj konusunda cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde (kırmızı) yaşayan vatandaşların görüşleri, iktidar partisinin görüşleri ile aynı paydada buluşmadığı görülmektedir. Twitter kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu yeni kürtaj yasasının gelecekte negatif etkiye sahip olabileceğini düşünmektedir. Sentiment analizinde kullanılan flair kütüphanesi yüzde 85 oranında doğruluk payına sahiptir. Fakat kürtaj kelime anlamı olarak olumsuz bir kelime olduğundan, cümle olumlu/destekleyici bir cümle olsa bile olumsuz olarak değerlendirilmiş olabilir. Buna ek olarak, paylaşılan tweetlerin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa autobot tarafından mı paylaşıldığı  bilinmediğinden, çalışmanın yanlılığı tam olarak bilinmemektedir. 
 

Kaynaklar

 • Adams, G. D. (1997). Abortion: Evidence of an issue evolution. American Journal of Political Science, 718-737.
 • Ahmed, S., Jaidka, K., & Cho, J. (2017). Tweeting India’s Nirbhaya protest: A study of emotional dynamics in an online social movement. Social Movement Studies, 16(4), 447-465.
 • Bessett, D., Gerdts, C., Littman, L. L., Kavanaugh, M. L., & Norris, A. (2015). Does statelevel context matter for individuals' knowledge about abortion, legality and health?
 • Challenging the ‘red states v. blue states’ hypothesis. Culture, Health & Sexuality, 17(6), 733- 746.
 • Gallup, Inc. (2022, June 20). Abortion | Gallup Historical Trends. Gallup.Com. Retrieved July 8, 2022
 • Garrow, D. J. (1998). Abortion before and after Roe v. Wade: An historical perspective. Alb. L. Rev., 62, 833.
 • Glenza, J. (2022, June 28). How Americans lost their right to abortions: a victory for conservatives, 50 years in the making. The Guardian
 • Goswami, M. P. (2018). Social media and hashtag activism. Liberty Dignity and Change in Journalism
 • Grossmann, M., & Hopkins, D. A. (2016). Asymmetric Politics: Ideological Republicans and
 • Group Interest Democrats (1st ed.). Oxford University Press.
 • Miller, V. (2020). Understanding Digital Culture (2nd ed.). SAGE Publications Ltd.
 • Thelwall, M., Buckley, K., & Paltoglou, G. (2011). Sentiment in Twitter events. Journal of the
 • American Society for Information Science and Technology, 62(2), 406-418.
 • Weisman, J. (2022, June 24). Draft Supreme Court Opinion Would Overturn Abortion Decision. The New York Times
Miuul topluluğunun bir parçası ol!

Abone ol butonuna tıklayarak Miuul'dan pazarlama ve haber içerikleri almayı onaylıyorum.