Not Defteri yazım ilke ve kuralları

Not Defteri yazım ilke ve kuralları

Miuul'da katılımcılarımıza geleceğin mesleklerine giden yolda ihtiyaç duydukları temel yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Not Defteri ise bu platformun ayrılmaz bir parçası.
Miuul10 Tem 2022

Not Defteri, okuyucusuna geleceğin meslekleri teması etrafında çeşitli yetkinlikleri sunmayı hedefleyen bir sayfa. Bu sayfada veri bilimi, yapay zeka ve blockchain teknolojileri gibi alanlarda gerçekleştirilen güncel uygulamalarla ilgili bilgilerin yanı sıra farklı sektörlerdeki iş problemlerinin nasıl çözüldüğüne de tanıklık edebiliyorsunuz. Amacımız bu alanlardaki Türkçe literatürde yaşanmakta olan eksikliği giderecek düzeyde doğru, olabildiğince eksiksiz ve yüksek kaliteli içerikleri okuyucuyla buluşturmanın yanı sıra bu alanda Türkiye'de gelecekte de içerik üretecek güçlü yazarlar yetiştirmek. Bu doğrultuda dilin kullanımında ve yazıların sunumu esnasında Not Defteri yazarlarının takip etmesi gereken bazı standartların ve dikkat etmesi gereken yazım kuralları bulunuyor.

  1. Editoryal denetim: Not Defteri yazıları belirli bir editoryal denetim mekanizmasından geçerek yayına alınmaktadır. Hazırlanan her bir yazının teknik olarak herhangi bir hata içerip içermediğinin bir editör tarafından kontrolünün ardından Türkçe yazım kuralları ve anlatım bozuklukları bağlamında yazı bir başka editörün veya şef editörün denetiminden geçer. Yazıda teknik düzenlemelerin yapılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili yazı yeniden yazara yönlendirilir ve yazı yayınlanma aşamasına kadar geribildirim süreci işletilir. Yazıların anlatılan konu el verdiği ölçüde kısa, net, sade ve anlaşılır olması gerekir ve yazının Türkçe literatüre gerçek anlamda bir fayda sunuyor olmasına dikkat edilir. Tüm sürecin başarılı bir biçimde tamamlanmasının ardından yazı ilgili kategori ve etiketler eklenerek editoryal ekip tarafından yayına alınır. 
  2. Kaynaklarda şeffaflık ve fayda: Not Defteri yazılarının dayandığı kaynaklar kamuya açık, erişilebilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Nesnel bulgulara dayanmayan, yoruma dayalı çıkarımlara yazılarda yer verilmemesine önem gösterilir. Yazı sonlarında açılan kaynaklar başlığı altında yazım sürecinde yararlanılan tüm kaynaklar, yayınlandıkları platform, yazar, başlık ve tarih bilgileriyle birlikte -eğer çevrim içi bir kaynaksa- bağlantı verilerek belirtilir. Hazırlanan yazıların doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir ideolojik yaklaşımı savunması veya karşısına alması makul karşılanmaz, böylesi kaynaklara referans da verilmemesi gerekir. Not Defteri'nde herhangi bir içeriğin veya içerikte yararlanılan kaynağın doğrudan veya dolaylı olarak toplumun belli bir kesimini aşağılayan, peşin hükümleri pekiştiren, hedef gösteren veya nefret söylemi niteliği taşıyan ifadeler içermesi söz konusu olamaz.
  3. Gizlilik: Not Defteri yazılarında kişisel verilerin gizliliğine azami dikkat edilir. Kullanılan veri setlerinde herhangi bir şekilde kişisel verilere yer verilmemesi ve bireylerin haklarını ihlal etmesi muhtemel içeriklere referans verilmemesi gerekmektedir. “Herkese açık” olarak paylaşılmayan verilerin Not Defteri yazılarına konu olması beklenemez. Bu noktada yazarların kullandıkları kaynakları şeffaf bir biçimde paylaşması beklentisi ile hareket edilir.
  4. Yazım kuralları: Not Defteri'nde Dil Derneği’nin yazım kuralları izlenir. Yazarlar ve editörler, Dil Derneği yazım kılavuzuna başvurabilir. Yazılarda zorunlu durumlar haricinde, başlık ve ara başlıklar da dahil olmak üzere, büyük harf ve aşırı noktalamadan kaçınılır. Farklı kökenlere sahip eş anlamlı kelimelerden Türkçe kökenli olanı tercih edilirken bu kural, anlatıma zenginlik katmak ve tekrardan kaçınmak için veya ilgili Türkçe kelimenin alanda yaygın kullanılmaması gibi bir durum söz konusu olduğunda esnetilebilir. Bazı yabancı kavramların Türkçe karşılıkları yaygın kullanıma sahip değilse ve bu durum yazının anlaşılmasını güçleştirecek ise Türkçe metnin yanında parantez içinde kelimenin orijinal karşılığı belirtilebilir. Sunucu kümesi (cluster) kullanımı buna bir örnek olarak düşünülebilir. Eğer herhangi bir Türkçe karşılığı bulunmuyorsa ve kelimenin orijinal hali metin içerisinde kullanılacaksa ilgili terim çift tırnak içerisine alınır. 
  5. Okuyucu dostu başlık: Not Defteri yazıları doğrudan veya dolaylı olarak Miuul'un geleceğin meslekleri temasıyla bağlantılı olacaktır. Yazı başlıklarında, yazıda bu tema dahilinde anlatılan metot, uygulama veya kütüphanenin isimlerine yer verilmesi tercih edilir. SEO açısından faydalı olabilecek, okuyucu deneyimini iyileştirebilecek başlıklar tercih edilirken clickbait veya bir başka deyişle tık avcılığı yapan nitelikteki başlıklardan uzak durulur. Eğer bir yazı dizisi hazırlanıyor veya yazılar birbiriyle bağlantılı ilerliyorsa başlığın sonunda Roma rakamlarıyla (I, II, III, IV…) bu durum belirtilir, yazı girişinde de bu durum ifade edilir. Böylesi yazılarda önceki yazının sonuna bir sonraki yazının, sonraki yazının başına ise bir önceki yazının bağlantısı verilir. “Yazı dizisinin bir önceki yazısında XYZ'yi [bağlantı] ele almıştık, bu yazıda ise…” veya “bu yazıyı burada bitiriyoruz, bir sonraki yazıda XYZ'yi [bağlantı]  anlatacağız” şeklindeki vurgular buna birer örnek olarak düşünülebilir.
  6. Anlaşılır içerik ve yazı akışı: Not Defteri yazıları okuyucu için olabildiğince anlaşılır olmalıdır. Yazının giriş kısmında yazının ne amaçla yazıldığı, literatürdeki hangi boşluğu doldurduğu, okuyucuya ne fayda sunduğu ve kısaca yazının içeriğinden söz edilmelidir. Benzer şekilde sonuç kısmında da çalışmanın çıktıları ile ilgili özet bilgi verilmelidir. Bir diğer husus ise okuyucunun yazı sonlarında yönlendirilmesidir. Okuyucunun başka hangi kaynaklara yönelmesinin faydalı olacağı ve kendisini ilgili konuda geliştirmesi için ne yapması gerektiği gibi bilgiler sonuç kısmında vurgulanmalıdır. Yazı akışında giriş-gelişme-sonuç birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır.
  7. Görsel kullanımı: Not Defteri yazılarında kullanılan görseller telif haklarını ihlal etmez. Bu doğrultuda sorumluluk yazarlara aittir. Kullanılan görsellerin hemen altında görselin kaynağını içeren bağlantıya yer verilir, bu bağlantı yazı içine açık olarak yapıştırılmaz, bir kelimenin altına gizlenir. Yazı içlerinde yazıyı beslemeyecek görsellere yer vermekten kaçınılır ve kullanılan görsellerde çözünürlük problemlerine sebep olan kusurların yazar tarafından giderilmesi beklenir. Görsel boyutlarının 1 MB'ı geçmemesine dikkat edilir ve görsel isimlendirmelerinin yazı ile bağlantılı olmasına özen gösterilir. İsimlendirmelerde Türkçe karakterlere yer verilmez.

Tüm editoryal süreçlerden geçmiş ve yukarıda belirtilen ilkelere riayet etmiş olduğu editoryal kadro tarafından onaylanmış olsa bile hata içerdiği ilerleyen zamanlarda tespit edilen veya bu belgede belirtilen ilkelere aykırılık taşıdığı sonradan anlaşılan yazılar editoryal ekip tarafından yayından kaldırılabilir.

Etiketler

Not Defteri
Miuul

Skills of tomorrow

İlginizi Çekebilir
Miuul topluluğunun bir parçası ol!

Abone ol butonuna tıklayarak Miuul'dan pazarlama ve haber içerikleri almayı onaylıyorum.