Temel Linux Komutları

Temel Linux Komutları

Bu yazımızda Linux işletim sisteminden ve temel linux komutlarından bahsedeceğiz.
Burcu Koçulu14 Eyl 2022

Linux, open source (açık kaynaklı) bir işletim sistemidir. Farklı kullanıcı gereksinimlerine yönelik, farklı versiyonları vardır ve bu versiyonlara da distribution (dağıtım) denilmektedir. CentOSRed HatDebianUbuntuLinux Mint gibi dağıtımları mevcuttur.  

 

Linux komut satırı

Linux komut satırı, bilgisayarınızın text ara yüzüdür diyebiliriz. Genellikle shell, terminal, konsol gibi isimlendirilmektedir. Bilgisayar ara yüzünde yapmak istediğiniz birçok şey ve daha fazlası, terminalde yazdığımız komutlarla yapılabilir. Gerektiğinde, özellikle uzun komutlarda, komutlar terminale kopyala yapıştır yaparak da kullanılabilir.

 

Temel komutlar

Bu başlıkta en çok kullanılan temel komutları inceleyeceğiz. 

 

pwd : Print working directory, çalışılan klasörün, root(kök) dizinden itibaren path(yol)’ini yazdırır.

[train@10 ~]$ pwd
/home/train

 

ls : List, klasör içerisindeki dosyaları ve klasörleri listeler. Dosya ve klasörler farklı şekilde renklendirilir işletim sistemi tarafından.   

ls -l : detaylı listeler (alfabetik) 
ls -lt : detaylı listeler (tarihe göre sıralar)

 

train@10 ~]$ ls
data-generator Downloads   Pictures       Templates
datasets    IdeaProjects Public        venvairflow
Desktop     Music     PycharmProjects   venvspark

 

mkdir : Make directory, dizin oluşturur. 

[train@10 ~]$ mkdir miuul
[train@10 ~]$ ls
data-generator Downloads   notebook.log   Templates 
datasets    IdeaProjects Pictures     venvairflow
Desktop     miuul     Public      venvspark
Documents    Music     PycharmProjects Videos

 

Touch : Dosya oluşturur. 

[train@10 ~]$ touch miuul.txt
[train@10 ~]$ ls
data-generator Downloads   Music     PycharmProjects   venvspark
datasets    IdeaProjects notebook.log pyspark_output_data Videos
Desktop     miuul     Pictures   Templates
Documents    miuul.txt   Public    venvairflow

 

cd : Change directory, dizin(klasör) değiştirmek için kullanılır.

cd ~ : home dizine dönmeyi sağlar  
cd .. : önceki dizine dönmeyi sağlar 

 

[train@10 ~]$ cd miuul
[train@10 miuul]$ pwd
/home/train/miuul

 

clearTerminali temizler.

rm : Remove, silmek için kullanılır  

rm filename : Dosya silmek için kullanılır. 

rm -r dirname : Klasör silmek için kullanılır.

 

[train@10 ~]$ rm miuul.txt
[train@10 ~]$ ls
data-generator Downloads   notebook.log   pyspark_output_data Videos
datasets    IdeaProjects Pictures     Templates
Desktop     miuul     Public      venvairflow
Documents    Music     PycharmProjects venvspark

miuul.txt dosyası silindi

 

[train@10 ~]$ rm -r miuul
[train@10 ~]$ ls
data-generator Downloads   Pictures       Templates
datasets    IdeaProjects Public        venvairflow
Desktop     Music     PycharmProjects   venvspark
Documents    notebook.log pyspark_output_data Videos

miuul klasörü silindi

 

historyKullanılan komutları listeler.  

history 10Son 10 komutu listeler. 

[train@10 ~]$ history 10
1020 rm miuul.txt
1021 ls
1022 rm miuul
1023 clear
1024 rm -r miuul
1025 ls
1026 alias ml=" echo \"merhaba dunya\""
1027 ml
1028 history 5
1029 history 10

 

aliasUzun ve sık kullandığımız komutları kısaltmak için kullanılır. 

[train@10 ~]$ alias ml=" echo \"merhaba dunya\""
[train@10 ~]$ ml
merhaba dunya

 

cpCopy, dosya/klasör kopyalamak için kullanılır, cp filename hedef klasör yolu şeklinde kullanılır.  
cp -rklasör dolu ise -r recursive kullanılır. 

[train@10 ~]$ cp miuul.txt miuul/
[train@10 ~]$ cd miuul
[train@10 miuul]$ ls
miuul.txt

miuul.txt dosyası, miuul klasörüne taşındı. 

 

mvMove, dosya/klasör taşımak için kullanılır, mv filename hedef klasör yolu şeklinde kullanılır.  

[train@10 ~]$ ls miuul2
[train@10 ~]$ mv miuul.txt miuul2
[train@10 ~]$ cd miuul2
[train@10 miuul2]$ ls
miuul.txt

miuul2 klasörü oluşturulup, bu klasöre miuul.txt dosyası mv komutu ile taşındı. 

 

headDosya ilk satırlarını gözlemlemek için kullanılır. Varsayılan olarak ilk 10 satırı getirir.

[train@10 datasets]$ head -n 5 iris.csv 
SepalLengthCm,SepalWidthCm,PetalLengthCm,PetalWidthCm,Species
5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa

 

tailDosya son satırlarını gözlemlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 10 satırı getirir.

[train@10 datasets]$ tail -n 5 iris.csv 
6.7,3.0,5.2,2.3,Iris-virginica
6.3,2.5,5.0,1.9,Iris-virginica
6.5,3.0,5.2,2.0,Iris-virginica
6.2,3.4,5.4,2.3,Iris-virginica
5.9,3.0,5.1,1.8,Iris-virginica

 

grepBelirli bir kalıbı filtrelemek ve o kalıbı içeren tüm satırları görüntülemek için kullanılır. RegEx (düzenli ifadeler) kullanılarak da arama yapılabilir.   

grep --help : grep komutunun kullanım seçenekleri hakkında bilgi verir. 
grep -i : Büyük/küçük harf duyarlılığını kaldırarak arama yapar.
grep -in : Ek olarak bulunan ifadenin hangi satırda olduğunu da gösterir.

 

[train@10 datasets]$ grep -i "vir" iris.csv
6.3,3.3,6.0,2.5,Iris-virginica
5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica
7.1,3.0,5.9,2.1,Iris-virginica
6.3,2.9,5.6,1.8,Iris-virginica
6.5,3.0,5.8,2.2,Iris-virginica
7.6,3.0,6.6,2.1,Iris-virginica

Iris.csv dosyasında vir içeren satırlar filtrelendi

 

[train@10 datasets]$ grep -i sa$ iris.csv
5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa
4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa
4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa
4.6,3.1,1.5,0.2,Iris-setosa
5.0,3.6,1.4,0.2,Iris-setosa

Iris.csv dosyasında sonu sa ile biten satırlar filtrelendi


Linux işletim sistemi ile komutlarını ve daha fazlasını uygulamalı olarak öğrenmek için Data Engineer Path kariyer yolculuğu modüllerinden biri olan Bilişim Çalışanları için Temel Yetenekler eğitimini inceleyebilirsiniz.  


Kaynaklar

Miuul topluluğunun bir parçası ol!

Abone ol butonuna tıklayarak Miuul'dan pazarlama ve haber içerikleri almayı onaylıyorum.