MS SQL Developer

Veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanlarını sorgulama dili olan SQL dilini ve daha da derinlere inerek T-SQL'in sınırlarını keşfedin.

Kayıt Ol

Endüstriden Güç Alan Programlar Sunuyoruz

Eğitim programlarımız lider şirketlerle kurduğumuz ortaklıklar ile güçlendirilmiş ve inovatif ekipler tarafından kullanılmaktadır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi edinin

KURS 27 saat

MS SQL Developer

Veri bilimi yolculuğunun temelinde en bilinmesi gereken konulardan biri olan veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanlarını sorgulama dili olan SQL dilini ve daha da derinlere inerek T-SQL'i öğreneceğiz.

Bu kariyer yolculuğunda veri ile konuşmanın alfabesi diyebileceğimiz SQL dili ile gerçek veri ve gerçek hayat senaryoları üzerinde uygulamalar yapacağız.

1
SQL'e Giriş

Dijital veri depolama alanı olan veri tabanı kavramına ve veri tabanı işlemi için kullanılan sorgulama (SQL - Structered Query Language) diline giriş yapıyoruz.

Gerçek Müşteri Verisi Üzerinde Çalışma

 • Kurulum Dosyaları ve Kaynaklar
 • Giriş, Veritabanı Gerçek Hayat Örneği
 • Temel Kavramlar
 • İlişkisel Veritabanı Kavramı
 • Sanal Makine Kavramı
 • VMWare Kurulum
 • Sanal Makine Oluşturma
 • VMWare Tools Kurulum
 • SQL Server 2019 Kurulumu
 • Fail Over Cluster Kavramı
 • SQL Server Replication
 • SQL Server Management Studio Kurulumu
 • Veritabanı İşlemleri
 • SQL Connection Kavramı
 • Veritabanı Oluşturma
 • Tablo Oluşturma
 • Veri Tipleri ve Normalizasyon
 • Tamsayı Veri Tipleri
 • Metin (String) Veri Tipleri
 • Ondalık Sayı Veri Tipleri
 • Tarih-Saat Veri Tipleri
 • Diğer Veri Tipleri
 • SQL Komutları
 • SQL Komutları Giriş
 • Select Komutu
 • Insert Komutu
 • Toplu Insert Uygulaması
 • Update Komutu
 • Delete Komutu
 • Truncate Komutu
 • Where Şartı Kavramı
 • Eşittir (=), Eşit Değildir (<>) Operatörleri
 • Between/ In Operatörleri
 • Like Operatörü
 • And/Or Operatörleri
 • And Operatörü Uygulama
 • Or Operatörü Uygulama
 • Where Komutunun Update ve Delete ile Kullanımı
 • Distinct Komutu
 • Order By Komutu
 • Top Komutu
 • DDL Komutları Giriş
 • Create Komutu
 • Alter Komutu
 • Drop Komutu

2
SQL ile Veritabanı Sorgulama

İlişkisel veri tabanlarında tablo oluşturma, silme, değiştirmek gibi temel komutları kullanmayı öğreneceksiniz.

Süpermarket Satış Verisi Analizi

 • Bir veritabanını restore etmek
 • Aggregate Functions
 • Aggregate Function'ları where şartı ile kullanma
 • Group by kavramı giriş
 • Bir mağazanın gün bazlı satışları
 • Bir günün mağaza bazlı satışlarını getirme
 • Belli bir cironun üstünde satış yapan mağazaları getirme (Having)
 • Mağazaların aylara göre satışlarını getirme
 • Ürün kategorilerine göre satışları getirme
 • Mağazaların tekil müşteri sayılarını getirme
 • İlişkisel Veritabanı Kavramı
 • İlişkisel Veritabanı Tasarımı
 • İlişkisel bir veri tabanından veri çekme
 • Join Kavramı
 • Script ile ilişkisel veritabanı oluşturma
 • Örnek veritabanından sorgu çekme
 • Veritabanı Bazında Relation Tanımlama
 • Join Türleri
 • Join Türleri Uygulama
 • Şehirlere göre siparişleri toplam olarak listeleme
 • Ürün kategorilerine göre siparişlerin dağılımı
 • Müşterilere göre siparişlerin dağılımı
 • Müşteri cinsiyetine göre siparişlerin dağılımı
 • Ödeme türüne göre sipariş dağılımı
 • Şehirlerin haftanın gününe göre sipariş dağılımı
 • Siparişlerin ortalama kargolama süresi
 • Yaş gruplarına göre sipariş dağılımı
 • Ürünlerin analizi
 • Subquery kavramı
 • Subquery ile bir müşterinin en son alışveriş yaptığı adresin getirilmesi

3
T-SQL'e Giriş

T-SQL ile MS SQL üzerinde veritabanı programlama kavramına giriş yaparak temel T-SQL komutlarını ve fonksiyonlarını uygulamalarla öğreniyoruz. 

Sinema Veritabanını Analiz Etme

 • Uygulama I - 20 Milyon Satır Gerçek Müşteri Veri Seti Oluşturma
 • Uygulama II - Satış Veri Seti Oluşturma
 • Uygulama III - TMDB API ile JSON Verilerinin Çekilmesi
 • Uygulama IV - Sağlık Bakanlığı Websitesinden Aşı Verilerinin Çekilmesi
 • Uygulama V - T-SQL ile E-mail Gönderme
 • Uygulama VI - T-SQL ile Twitter Kullanımı
 • Uygulama VII - T-SQL ile Dosya Okuma Yazma
 • Uygulama VIII - T-SQL ile Full-text Arama
 • T-SQL'de Fonksiyonlar
 • String Fonksiyonları
 • Ascii Fonksiyonu
 • Concat Fonksiyonu
 • Left-Right Fonksiyonları
 • TRIM, LTRIM, RTRIM Fonksiyonları
 • Lower, Upper, Reverse, Replicate Fonksiyonları
 • Replace Fonksiyonu
 • SUBSTRING, LEN Fonksiyonları
 • Charindex Fonksiyonu
 • String_Split Fonksiyonu
 • Format Fonksiyonu
 • String Fonksiyonları Alıştırmaları
 • Date-Time Fonksiyonları
 • Şimdiki Zamanı Getiren Fonksiyonlar
 • DATEPART Fonksiyonu
 • DATENAME Fonksiyonu
 • DATEFROMPARTS Fonksiyonu
 • Day, Month, Year Fonksiyonları
 • EOMONTH Fonksiyonu
 • DateDiff Fonksiyonu
 • DateAdd Fonksiyonu
 • IsDate Fonksiyonu
 • Date-Time Fonksiyonları Alıştırmaları
 • Tip Dönüştürme Fonksiyonları
 • Cast, Convert, ConvertParse Fonksiyonları
 • Try_Cast, Try_Convert, Try_ConvertParse Fonksiyonları
 • Tip Dönüştürme Fonksiyonları Alıştırmaları
 • Matematik Fonksiyonlarına Giriş
 • ABS-Sign Fonksiyonları
 • Round, Flour, Ceiling Fonksiyonları
 • Rand Fonksiyonu
 • Matematik Fonksiyonları Alıştırmaları 

4
T-SQL ile Veritabanı Programlama

T-SQL ile herhangi bir programlama dilinde yapılabilecek her türlü işlemi gerçekleştirebilirsiniz.  Önceki bölümde öğrendiklerimizin üzerine ileri seviye özellikler ekleyerek veritabanı üzerinde standart programlama dilleri ile yapılabilecek işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini öğreneceksiniz.

T-SQL ile Google Translate

 • T-SQL Programlama
 • Değişkenler
 • Bir Değişkene Sorgudan Değer Atama
 • IOT Örneği
 • Değişkenler Alıştırma 
 • Şart Blokları
 • IF Bloğu
 • Şart Blokları Alıştırmaları
 • T-SQL'de Döngüler
 • Go Komutu
 • While Komutu
 • T-SQL'de Döngüler Alıştırmaları
 • SQL Server Nesneleri
 • View
 • İlişkisel Veritabanı
 • View Örnekleri
 • Dinamik View Kavramı
 • View Alıştırmaları
 • User Defined Functions Giriş
 • Basit User Defined Function Tanımlama
 • UDF ile Gün Adını Getirme
 • UDF ile Tablodan Dönen Değeri Yakalama
 • Inline Table Valued Function
 • Multi Statement Table Valued Function
 • User Defined Functions Alıştırmaları
 • Stored Procedure
 • El Terminali Uygulaması
 • Stored Procedure Örnekleri
 • Stored Proc-View Karşılaştırmaları
 • Stored Procedure Alıştırmaları
 • Trigger
 • Trigger ile Otomatik Toplam Güncelleme, Veri Oluşturma
 • Trigger ile Otomatik Toplam, Insert Trigger
 • Trigger ile Otomatik Toplam, Update-Delete Trigger
 • Trigger ile Değişiklik Log Kaydı
 • Index Kavramı
 • Index ile Arama Algoritması
 • Tablo Üzerinde Index Oluşturma
 • Index Bozulmaları
 • Fill Factor Kavramı
 • Büyük Veri Uygulaması
 • Cursor Kavramı
 • Cursor ile Kampanya Örneği
 • Cursor ile Mail Gönderme - I: SQL Mail Kurulumu
 • Cursor ile Mail Gönderme - II: Kampanya Maili Gönderme
 • Cursor ile Stored Procedure Kullanma
 • XML Verisi ile Çalışma
 • Veriyi XML Olarak Dışarı Çıkarma
 • XML Verisini Open XML Kullanarak Parse Etme
 • XML Verisini Query, Value ve Nodes Komutları ile Pars Etme
 • Eurosoccer Veritabanında XML Formatındaki Gol İstatistiklerini Parse Etme
 • Eurosoccer Veritabanındaki XML Maç İstatistiklerini SQL Veritabanına Dönüştürüp Kaydetme
 • For XML Path ile Satırları Yan Yana Yazdırma
 • Veriyi JSON Olarak Dışarı Çıkarma
 • JSON Fonksiyonları
 • TMDB Verilerini JSON Formatından Okuyup SQL'e Aktarma

2
SQL ile Veritabanı Sorgulama

İlişkisel veri tabanlarında tablo oluşturma, silme, değiştirmek gibi temel komutları kullanmayı öğreneceksiniz.

Süpermarket Satış Verisi Analizi

 • Bir veritabanını restore etmek
 • Aggregate Functions
 • Aggregate Function'ları where şartı ile kullanma
 • Group by kavramı giriş
 • Bir mağazanın gün bazlı satışları
 • Bir günün mağaza bazlı satışlarını getirme
 • Belli bir cironun üstünde satış yapan mağazaları getirme (Having)
 • Mağazaların aylara göre satışlarını getirme
 • Ürün kategorilerine göre satışları getirme
 • Mağazaların tekil müşteri sayılarını getirme
 • İlişkisel Veritabanı Kavramı
 • İlişkisel Veritabanı Tasarımı
 • İlişkisel bir veri tabanından veri çekme
 • Join Kavramı
 • Script ile ilişkisel veritabanı oluşturma
 • Örnek veritabanından sorgu çekme
 • Veritabanı Bazında Relation Tanımlama
 • Join Türleri
 • Join Türleri Uygulama
 • Şehirlere göre siparişleri toplam olarak listeleme
 • Ürün kategorilerine göre siparişlerin dağılımı
 • Müşterilere göre siparişlerin dağılımı
 • Müşteri cinsiyetine göre siparişlerin dağılımı
 • Ödeme türüne göre sipariş dağılımı
 • Şehirlerin haftanın gününe göre sipariş dağılımı
 • Siparişlerin ortalama kargolama süresi
 • Yaş gruplarına göre sipariş dağılımı
 • Ürünlerin analizi
 • Subquery kavramı
 • Subquery ile bir müşterinin en son alışveriş yaptığı adresin getirilmesi

4
T-SQL ile Veritabanı Programlama

T-SQL ile herhangi bir programlama dilinde yapılabilecek her türlü işlemi gerçekleştirebilirsiniz.  Önceki bölümde öğrendiklerimizin üzerine ileri seviye özellikler ekleyerek veritabanı üzerinde standart programlama dilleri ile yapılabilecek işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğini öğreneceksiniz.

T-SQL ile Google Translate

 • T-SQL Programlama
 • Değişkenler
 • Bir Değişkene Sorgudan Değer Atama
 • IOT Örneği
 • Değişkenler Alıştırma 
 • Şart Blokları
 • IF Bloğu
 • Şart Blokları Alıştırmaları
 • T-SQL'de Döngüler
 • Go Komutu
 • While Komutu
 • T-SQL'de Döngüler Alıştırmaları
 • SQL Server Nesneleri
 • View
 • İlişkisel Veritabanı
 • View Örnekleri
 • Dinamik View Kavramı
 • View Alıştırmaları
 • User Defined Functions Giriş
 • Basit User Defined Function Tanımlama
 • UDF ile Gün Adını Getirme
 • UDF ile Tablodan Dönen Değeri Yakalama
 • Inline Table Valued Function
 • Multi Statement Table Valued Function
 • User Defined Functions Alıştırmaları
 • Stored Procedure
 • El Terminali Uygulaması
 • Stored Procedure Örnekleri
 • Stored Proc-View Karşılaştırmaları
 • Stored Procedure Alıştırmaları
 • Trigger
 • Trigger ile Otomatik Toplam Güncelleme, Veri Oluşturma
 • Trigger ile Otomatik Toplam, Insert Trigger
 • Trigger ile Otomatik Toplam, Update-Delete Trigger
 • Trigger ile Değişiklik Log Kaydı
 • Index Kavramı
 • Index ile Arama Algoritması
 • Tablo Üzerinde Index Oluşturma
 • Index Bozulmaları
 • Fill Factor Kavramı
 • Büyük Veri Uygulaması
 • Cursor Kavramı
 • Cursor ile Kampanya Örneği
 • Cursor ile Mail Gönderme - I: SQL Mail Kurulumu
 • Cursor ile Mail Gönderme - II: Kampanya Maili Gönderme
 • Cursor ile Stored Procedure Kullanma
 • XML Verisi ile Çalışma
 • Veriyi XML Olarak Dışarı Çıkarma
 • XML Verisini Open XML Kullanarak Parse Etme
 • XML Verisini Query, Value ve Nodes Komutları ile Pars Etme
 • Eurosoccer Veritabanında XML Formatındaki Gol İstatistiklerini Parse Etme
 • Eurosoccer Veritabanındaki XML Maç İstatistiklerini SQL Veritabanına Dönüştürüp Kaydetme
 • For XML Path ile Satırları Yan Yana Yazdırma
 • Veriyi JSON Olarak Dışarı Çıkarma
 • JSON Fonksiyonları
 • TMDB Verilerini JSON Formatından Okuyup SQL'e Aktarma

Konuşulanlar

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

YETKİNLİK EDİN
MS SQL Developer Ol
EN İYİ FİYAT

BUGÜN ÖĞRENMEYE BAŞLA

1 yıl boyunca sınırsız erişim

$ 75 .00 /tek seferlik

 • Tüm materyallere 1 yıl erişim
 • Ders videoları & materyalleri
 • Puanlanan quiz’ler
 • Sertifika

Çeşitli ölçeklerdeki kurumlar ekipleri için Miuul'u kullanıyor.

Çalışanlarınıza özel teklif almak için bize yazın

MS SQL Developer olmak için ilk adımı at!

Kayıt Ol
Skills of tomorrow