Oracle SQL

Veritabanı dünyasının dilini öğrenelim, veriye hükmedelim.

Kayıt Ol

Endüstriden Güç Alan Programlar Sunuyoruz

Eğitim programlarımız lider şirketlerle kurduğumuz ortaklıklar ile güçlendirilmiş ve inovatif ekipler tarafından kullanılmaktadır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi edinin

KURS 13 saat

Oracle SQL

RDBMS yapıdaki veritabanlarının ortak dili olan SQL’i, veri modelleme ve normalization aşamalarından
başlayarak en ince ayrıntılarına kadar öğreneceğiz. ER (Entity Relationship) diyagramıyla, bir projedeki
nesnelerin veri yapılarını daha anlaşılır hale getirip resmi bütün halde görebileceğiz.

Uzun ve karmaşık sorgulamaları yazarken izlenmesi gereken metodolojiyi öğreneceğiz. Bu metodu
öğrendiğimizde tüm sorguları kolay bir şekilde yazabileceğiz. Kodlamaların farklı yazım şekillerini öğrenip istediğimiz düzeyde raporlar üretebileceğiz.

1
Altyapı Hazırlığı

Oracle Database kurulum ve konfigurasyon tek başına bir uzmanlık alanıdır. Oracle Database 19c download, kurulum öncesi kontroller, kurulum ve konfigürasyon işlemlerini yapacağız. 

 • Ön Kontroller ve Dowload DB
 • Database Kurulumu I. Setup Software
 • Database Kurulumu II. Create and Configuration
 • Quiz

2
Oracle Database Bağlantı Araçları

Database bağlantı araçları ile ilgili genel bilgi edinip en çok kullanılan bağlantı araçları olan
Sqlplus ve SQL Developer araçlarının kurulum ve bağlantı ayarlarını öğreneceğiz.

 • Bağlantı Araçları - SQL Plus
 • Bağlantı Araçları - SQL Developer
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

3
Veritabanı Kullanıcı İşlemleri

Veritabanı kullanıcısı oluşturma, yetkilendirme, yetkileri geri alma ve kullanıcı silme işlemlerini öğreneceğiz.

 • Create User - Syntax
 • Create User
 • Grant Privs to User
 • Revoke Privs and Drop User
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

4
Oracle Veri Tipleri (Data Types)

Verileri saklayabilmek için gereken tüm veri tiplerini detaylı bir biçimde öğrenip veri modellemeye ilk adımı atacağız.

 • Data Types
 • Data Types Example - I
 • Data Types Example - II
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

5
Data Definition Language (DDL)

Veri modelleme yani veri tasarımcılığı tek başına bir uzmanlıktır. Tablo oluşturma, tablo silme, tabloya kolon ekleme gibi işlemelerin yanısıra veri yapılarını oluşturmak ve veri bütünlüğü (Integrity Constraints) sağlamak için gerekli parent-child ilişkilerin nasıl tanımlandığını öğreneceğiz. Veri modelinin bütününü görmek için ER (Entity Relationship) diyagramın nasıl kolayca oluşturulduğunu öğreneceğiz. Bu bölümde İnsan Kaynakları veritabanını baştan sona adım adım oluşturup modelleme ve veri yapıları konusunda gerekli tüm bilgileri edineceğiz.

 • SQL Language Statements - Komut Grupları
 • Create Command - ER Diagram
 • Create Table
 • Constraints (Primary Key - Foreign Key) Nedir?
 • Alter Table (Add Constraints)
 • Entity Relationship (ER) Diagram
 • Drop Table | Constraints | User
 • Tüm Nesneleri Script ile Yeniden Oluşturalım
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

6
Data Manipulation Language (DML)

Veri işleme, güncelleme ve silme işlemlerinin yanısıra basit sorgulamalardan hiyerarşik sorgulamalara kadar veri üzerindeki en karmaşık işlevleri kolayca kavrayabileceğimiz bir metotla öğreneceğiz.

 • Insert Syntax
 • Insert Data (Integrity Constraint)
 • Insert AllData By_Script
 • Select Örnekler 
 • Verileri Sıralamak (OrderBy)
 • Hiyerarşik Sorgular 
 • Update | Delete | Commit | Rollback 
 • Delete
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

7
Data Control Language (DCL)

Veritabanı ve nesneler üzerindeki yetkilendirme konusu, veritabanı ve nesne güvenliği için kritik bir konudur. Sistem ve Nesne yetkilerinin doğrudan kullanıcılara vermeyi ya da roller üzerinden tanımlamayı ve verilen yetkilerin geri alınması öğreneceğiz.

 

 • Grant Privileges 
 • Roller
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

8
Küme Operatörleri

Matematikteki kümeler konusunda işlenen “küme işlevleri” başlığının veritabanındaki karşılığı olan operatörleri ve kullanımlarını öğreneceğiz.

 • Union | Union ALL
 • Intersect | Minus
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

9
Fonksiyonlar

Veritabanı kurulumuyla birlikte gelen hazır fonksiyonları ve kullanımlarını öğreneceğiz. Hazır fonksiyonları kullanarak basit sorgularla veri biliminin temeli olan İstatistik çıktıları ve Analitik raporları basit bir şekilde oluşturabileceğiz.

 • SIGN | ABS
 • Trigonomertik Fonksiyonlar
 • Ceil | Floor | Exp | Ln | Log
 • Mod | Power | Sqrt
 • Round
 • Karakter Fonksiyonlar
 • Lower | Upper | InitCap | Length | Substr
 • Instr
 • Replace
 • Translate
 • Rpad | Lpad | Ltrim | Rtrim | Trim
 • Concat
 • Tekil Sonuc Fonksiyonları
 • Nvl
 • Nullif
 • Greatest | Least
 • Decode
 • Case
 • Uid | User
 • Sys_Context
 • İstatistik Fonksiyonlar
 • Group By | Having
 • Analitik Sorgular
 • Tarih ve Zaman Fonksiyonlari
 • Current_Date | Sysdate | SysTimezone
 • Tarih Formatları ve TO_CHAR Fonksiyonu
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

10
Joins

Görsellerle zenginleştirilmiş sorgulamalarla istediğimiz kadar tablo arasında faklı join tiplerini kolayca kurabileceğiz.

Join sorguların hem klasik biçimini (Oracle veritabanına özel) hem de tüm RDBMS yapıdaki veritabanlarında geçerli olan ANSI format biçimini yazarak, hem Oracle veritabanında hem de diğer RDBMS yapıdaki veritabanlarında SQL-sorgular yazabileceğiz.

 • Inner Join (Klasik Format)
 • Inner Join (ANSI Format)
 • Left Join (Klasik Format)
 • Left Join (ANSI Format)
 • Right Join (ANSI Format)
 • Right Join (Klasik Format)
 • Full Join (Klasik Format)
 • Full Join (ANSI Format)
 • Self Join
 • Cross Join
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

11
Subqueries

İçiçe sorguların (subqueries), her türlü kullanımını basit bir metedolojiyle öğreneceğiz. İçiçe sorguların çoğu zaman karmaşık sorgularımızı ne kadar basitleştirdiğini göreceğiz.

 • Where İçinde Kullanımı
 • Table Gibi Kullanımı
 • Column Gibi Kullanımı
 • Subquery | EXISTS | NOT EXISTS
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

12
Alıştırmalar

Önceki bölümde öğrendiklerimizin bir pekiştirmesi olarak bu bölümde karşılaştırmalı sorgular yazacağız. Gerçek bir proje içinde (HR) gerekli tüm sorgulamaları farklı sözdizimleriyle (syntax) yazıp farklı model ve standartlarda sorgulama-raporlama uzmanlığı edineceğiz.

 • Giriş
 • Sorgular - I
 • Sorgular - II
 • Sorgular - III
 • Sorgular - IV
 • Sorgular - V
 • Sorgular - VI
 • Bölüm Özeti

2
Oracle Database Bağlantı Araçları

Database bağlantı araçları ile ilgili genel bilgi edinip en çok kullanılan bağlantı araçları olan
Sqlplus ve SQL Developer araçlarının kurulum ve bağlantı ayarlarını öğreneceğiz.

 • Bağlantı Araçları - SQL Plus
 • Bağlantı Araçları - SQL Developer
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

4
Oracle Veri Tipleri (Data Types)

Verileri saklayabilmek için gereken tüm veri tiplerini detaylı bir biçimde öğrenip veri modellemeye ilk adımı atacağız.

 • Data Types
 • Data Types Example - I
 • Data Types Example - II
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

6
Data Manipulation Language (DML)

Veri işleme, güncelleme ve silme işlemlerinin yanısıra basit sorgulamalardan hiyerarşik sorgulamalara kadar veri üzerindeki en karmaşık işlevleri kolayca kavrayabileceğimiz bir metotla öğreneceğiz.

 • Insert Syntax
 • Insert Data (Integrity Constraint)
 • Insert AllData By_Script
 • Select Örnekler 
 • Verileri Sıralamak (OrderBy)
 • Hiyerarşik Sorgular 
 • Update | Delete | Commit | Rollback 
 • Delete
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

8
Küme Operatörleri

Matematikteki kümeler konusunda işlenen “küme işlevleri” başlığının veritabanındaki karşılığı olan operatörleri ve kullanımlarını öğreneceğiz.

 • Union | Union ALL
 • Intersect | Minus
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

10
Joins

Görsellerle zenginleştirilmiş sorgulamalarla istediğimiz kadar tablo arasında faklı join tiplerini kolayca kurabileceğiz.

Join sorguların hem klasik biçimini (Oracle veritabanına özel) hem de tüm RDBMS yapıdaki veritabanlarında geçerli olan ANSI format biçimini yazarak, hem Oracle veritabanında hem de diğer RDBMS yapıdaki veritabanlarında SQL-sorgular yazabileceğiz.

 • Inner Join (Klasik Format)
 • Inner Join (ANSI Format)
 • Left Join (Klasik Format)
 • Left Join (ANSI Format)
 • Right Join (ANSI Format)
 • Right Join (Klasik Format)
 • Full Join (Klasik Format)
 • Full Join (ANSI Format)
 • Self Join
 • Cross Join
 • Bölüm Özeti
 • Quiz

12
Alıştırmalar

Önceki bölümde öğrendiklerimizin bir pekiştirmesi olarak bu bölümde karşılaştırmalı sorgular yazacağız. Gerçek bir proje içinde (HR) gerekli tüm sorgulamaları farklı sözdizimleriyle (syntax) yazıp farklı model ve standartlarda sorgulama-raporlama uzmanlığı edineceğiz.

 • Giriş
 • Sorgular - I
 • Sorgular - II
 • Sorgular - III
 • Sorgular - IV
 • Sorgular - V
 • Sorgular - VI
 • Bölüm Özeti

Konuşulanlar

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

"Miuul'daki öğrenme sürecim hayatımın en önemli dönüm noktalarından birisi oldu: Sadece güzel bir iş ve kariyer başlangıcı değil; her an yanımda olan bir aile edindim."

Burak Doğrul

Data Scientist, Garanti BBVA

"Miuul kompleks ve kısa sürede anlaşılması zor birçok disiplini en sade haliyle öğrenciyle buluşturan başarılı, özgün ve eğlenceli bir platform."

Han Kurt

MSc, Uppsala University 🇸🇪

"Eğitmen ve mentor kadrosunun desteği benim için yol gösterici olup; sağlam temeller atarak, birçok gerçek hayat projesini deneyimleyerek sektöre giriş yapmamı sağladı."

Simge Erek

Data Scientist, Miuul

"Miuul'daysan veri konuşur!" 🧠

Ömer Çolakoğlu

MVP, Microsoft

"Katıldığım bu eğitim bu alanda verilebilecek en iyi içeriğe ve anlatıma sahip programdır diyebilirim. Bu kadar iddialılardı ve bir iddianın arkasında bu kadar sağlam durulabilirdi 🤩"

İpek Karakoç

Certified Graduate, Miuul

"Gerçek hayat projeleri ile bizi sektöre hazırlayan Miuul, eğitim platformlarında karşılaşmak bir yana dursun; uzun yıllar sektör tecrübesine sahip kişilerin bile karşılaşamayacağı türden iş problemlerini katılımcılar için en eğitici şekilde harmanlamış."

Bahar Zerentürk

Data Analyst, PersonaClick

"Ben Data Scientist Path'in 2. ayında iş bulanlardanım. 33 yaşımda sektör değiştirdim ve bugüne kadar yaptığım biriktirdiğim bütün tecrübeleri başka bir tarafa bıraktım. Miuul olmasa bunu asla gerçekleştiremezdim."

Batuhan Bilge Erensu

Data Analyst, Teleperformance

"Pedal çevirmeye devam edin" 🚴🏼 felsefesiyle birlikte kocaman yürekli, öğretici ve ilgili bir ekip sayesinde '..başaramayacağım' düşüncesi hiçbir zaman aklıma gelmedi."

Çağdaş Kütlü

Jr. Data Analyst, Inveon

"Başarı sertifikamı aldıktan hemen sonra bir teknoloji firmasında 'İş Zekası (BI) Danışmanı' olarak çalışmaya başladım."

Tuğçe Uysal

SAP BI Consultant, Solvia

"Çok uzun süredir 'CRM & Customer Analytics' alanında çalışan biri olarak söyleyebilirim ki Miuul’un bir parçası olmak, bu eğitime katılmak, kariyerim boyunca verdiğim en iyi karar, kendim için yaptığım en değerli yatırım 🦾 oldu!"

Özlem İlgün Çağırıcı

Senior Manager Data Science & Analytics, Wunderman Thompson

"Alışkın olduğumuz eğitim kültüründen çok farklı. Dersler, ödevler, mentor destekleri derken Miuul'dan bir şey öğrenmeden çıkmanız imkânsız. İlla ki öğreneceksiniz. 🙃 Yoksa rahat vermiyorlar."

Seda Çelik Hiçsönmez

Mezun, Data Scientist Path

"3 yılı aşkındır sektör değiştirmeyi düşünüyorum. Miuul benim için çok büyük bir umut oldu. Yeniden kendime inanabildim. 🌞 Öğrenmek için çabaladım ve çabalarken inanılmaz güzel insanlarla tanıştım."

Züleyha Çakır

Certified Graduate, Miuul

"Bu kadar kısa sürede böylesine güzel bir gelişim sağlayacağımı tahmin etmiyordum. Şu an rahatlıkla bu alandaki makaleleri okuyabiliyorum, code-review yapabiliyorum ve iş mülakatlarında kendime güvenerek konuşabiliyorum."

Pınar Doğan Ünlü

IT Advisory Manager, KPMG

"Çok şey öğrendim ve bu öğrendiğim bilgiler sayesinde ilk mülakatımda işe girdim! 🥳😊 Mülakatta eğitim sürecinde yaptığım bir projemi sordular ve bu sayede pozisyona seçildim."

Dursun Can Özdemir

Data Scientist, Missafir

"Miuul'u ayrıcalıklı kılan şey bence ele aldığı her konuda teoriyi pratikle birleştirmesi ve katılımcının o pratiği kendi iş veya akademik yaşamındaki projelerine uygulayabilmesi için gereken neredeyse tüm yöntemleri aktarıyor olması."

Mert Can Yılmaz

Research Assistant, Uppsala University 🇸🇪

"Güncel ve çok çeşitli konular öğreniyor ve projeler geliştiriyoruz. İçerik çok profesyonelce ve ihtiyaca yönelik hazırlanmış. Teoriyi ve uygulamasını aynı anda öğrenme imkanına sahibiz."

Sübeyte Taşkın

Certified Graduate, 2021

"Eğitimlerde dersleri düzenle takip edip projeleri üzerinde durarak yaptığınızda piyasada uzun süreler geçirip elde edemeyeceğiniz yetkinlik ve çoğu bilgiye eğitim sayesinde erişebiliyorsunuz."

Simge Ilgım Horat

Data Scientist, Özyeğin Üniversitesi

"9 yıllık öğretmenlik kariyerimi 'Machine Learning Developer' kariyerine dönüştüren muhteşem bir yolculuk!"

Yasemin Arslan

Machine Learning Developer, Digitastic

YETKİNLİK EDİN
Oracle SQL Öğren
EN İYİ FİYAT

BUGÜN ÖĞRENMEYE BAŞLA

1 yıl boyunca sınırsız erişim

$ 75 .00 /tek seferlik

 • Tüm materyallere 1 yıl erişim
 • Ders videoları & materyalleri
 • Puanlanan quiz’ler
 • Sertifika

Çeşitli ölçeklerdeki kurumlar ekipleri için Miuul'u kullanıyor.

Çalışanlarınıza özel teklif almak için bize yazın

Oracle SQL öğrenmeye bugün başla!

Kayıt Ol
Skills of tomorrow