Bu Yaz Miuul’la Yeni Bir Sen ☀️ Kariyer Yolculukları ve Kurslarda Geçerli %40 İndirim Hediye Eğitimlerle Seni bekliyor!
Sohbete Başla

Çevre, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı

Yeşil Geleceğe Uzmanlıkla Adım Atın!

Kayıt Ol

Mezunlarımızın Çalıştığı Şirketler

Eğitim programlarımız lider şirketlerle kurduğumuz ortaklıklar ile güçlendirilmiş ve inovatif ekipler tarafından kullanılmaktadır.

Program hakkında ayrıntılı bilgi edinin

Kurs 8 Saat

Çevre, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı

Çevre, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Eğitimi, çevresel bilinci ve sürdürülebilirlik ilkelerini iş dünyasına entegre etmeyi amaçlayan kapsamlı bir programdır. Bu eğitim, katılımcılara sürdürülebilirlik kavramlarını, ulusal ve uluslararası regülasyonları, emisyon yönetim tekniklerini, yeşil finansman stratejilerini ve raporlama standartlarını öğretir. Geleceğin yeşil ekonomisinde liderlik etmek isteyenler için tasarlanmış bu program, teorik bilgi ile pratik uygulamaları birleştirerek çevreye duyarlı uzmanlar yetiştirmeyi hedefler.

1
Giriş

Bu modül, sürdürülebilirlik kavramını anlamak ve çevre bilincini geliştirmek isteyenler için temel bilgileri içerir. Sürdürülebilirliğin bileşenleri, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, çevre kirlilikleri ve küresel çevre koruma faaliyetleri gibi konular ele alınır. Ayrıca atık yönetimi ve geri dönüşümün önemi, iklim değişikliği ve bu konuda alınması gereken eylemler hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 • Sürdürülebilirlik 101
 • Çevre 101
 • Atık 101
 • İklim Değişikliği 101

2
Ulusal ve Uluslararası Regülasyonlar

Bu modül, çevresel sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası regülasyonların detaylarını kapsar. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi önemli düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Türkiye'deki çevresel düzenlemeler ve 2053 hedefleri de bu modülün içeriğini oluşturur.

 • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat
 • Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)
 • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)
 • Türkiye’de Çevresel Düzenlemeler ve Gelecek Hedefleri

3
Hesaplama Yöntemleri ve Standartları

Sürdürülebilirlik çalışmalarında hesaplama yöntemleri ve standartlar büyük önem taşır. Bu modül, su ve karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, ISO 14064 ve ISO 14067 standartları gibi konuları kapsamaktadır. Yaşam döngüsü analizi (LCA) ve uygulamalı örnek çalışmalar ile katılımcılar, hesaplama yöntemlerini pratikte de deneyimleme fırsatı bulurlar.

Case Study: Yaşam Döngüsü Analizi Örnek Uygulaması

 • Su Ayak İzi Hesaplama 101
 • Karbon Ayak İzi Hesaplama 101
 • ISO:14064 Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları 
 • ISO:14067 Ürün Bazlı Karbon Ayak İzi Raporlama Eğitimi
 • Örnek Karbon Ayak İzi Hesaplaması Uygulaması
 • Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

4
Emisyon Kaynakları ve Yönetimi

Emisyon kaynakları ve bu emisyonların nasıl yönetileceği konusunda detaylı bilgi sunan bu modül, enerji kaynaklarına dayalı sera gazı emisyonlarını inceler. Emisyon azaltım yöntemleri, karbondioksit yakalama, depolama ve kullanma (CCUS) teknolojileri ve örnek projelerle katılımcılar, emisyon yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olurlar.

Case Study: Karbondioksit Yakalama, Depolama, Kullanma(CCUS) Örnek Uygulaması

 • Emisyon Kaynakları
 • Emisyon Azaltım Yöntemleri
 • Karbondioksit Yakalama, Depolama, Kullanma(CCUS) Teknolojileri 

5
Yeşil Finansman

Yeşil finansman, sürdürülebilirlik projelerinin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynar. Bu modül, yeni yeşil düzen ve yeşil ekonomi modellerini tanıtır. Yeşil inovasyon, sürdürülebilir yatırım stratejileri ve örnek uygulamalarla katılımcılar, yeşil finansman dünyasında nasıl etkili adımlar atabileceklerini öğrenirler.

 • Yeni Yeşil Düzen 
 • Yeşil Ekonomi 
 • Yeşil İnovasyon 
 • Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri 

6
Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimleri

Sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını göstermeleri için önemli bir araçtır. Bu modülde, sürdürülebilirlik raporlaması ve raporlama standartları (GRI, CDP ve Ecovadis gibi) detaylı olarak ele alınır. Örnek raporların incelenmesi ile katılımcılar, rapor hazırlama süreçlerini pratikte deneyimleme şansı bulurlar.

 • Sürdürülebilirlik Raporlama ve Türkiye
 • GRI Eğitimi
 • CDP Eğitimi
 • Ecovadis Eğitimi

7
ESG ve Sürdürülebilirlik

Bu modül, iş dünyasında sürdürülebilirlik kavramını ve uygulamalarını kapsar. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) kriterleri, kurumsal hayatta sürdürülebilirlik örnekleri ve başarı hikayeleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik uzmanlık alanları ve iş ilanlarında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgiler sunulur.

 • Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG)
 • Kurumsal Hayatta Sürdürülebilirlik
 • Sürdürülebilirlik Çalışma Alanları
 • Sürdürülebilirlik İş İlanlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

2
Ulusal ve Uluslararası Regülasyonlar

Bu modül, çevresel sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası regülasyonların detaylarını kapsar. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi önemli düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Türkiye'deki çevresel düzenlemeler ve 2053 hedefleri de bu modülün içeriğini oluşturur.

 • Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat
 • Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)
 • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)
 • Türkiye’de Çevresel Düzenlemeler ve Gelecek Hedefleri

4
Emisyon Kaynakları ve Yönetimi

Emisyon kaynakları ve bu emisyonların nasıl yönetileceği konusunda detaylı bilgi sunan bu modül, enerji kaynaklarına dayalı sera gazı emisyonlarını inceler. Emisyon azaltım yöntemleri, karbondioksit yakalama, depolama ve kullanma (CCUS) teknolojileri ve örnek projelerle katılımcılar, emisyon yönetimi konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olurlar.

Case Study: Karbondioksit Yakalama, Depolama, Kullanma(CCUS) Örnek Uygulaması

 • Emisyon Kaynakları
 • Emisyon Azaltım Yöntemleri
 • Karbondioksit Yakalama, Depolama, Kullanma(CCUS) Teknolojileri 

6
Sürdürülebilirlik Raporlama Eğitimleri

Sürdürülebilirlik raporlaması, şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını göstermeleri için önemli bir araçtır. Bu modülde, sürdürülebilirlik raporlaması ve raporlama standartları (GRI, CDP ve Ecovadis gibi) detaylı olarak ele alınır. Örnek raporların incelenmesi ile katılımcılar, rapor hazırlama süreçlerini pratikte deneyimleme şansı bulurlar.

 • Sürdürülebilirlik Raporlama ve Türkiye
 • GRI Eğitimi
 • CDP Eğitimi
 • Ecovadis Eğitimi

Yetkinlik Edin
Çevre, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Öğren
En İyi Fiyat

Bugün Öğrenmeye Başla

1 yıl boyunca sınırsız erişim

$ 60 $ 36 .00 /tek seferlik

 • Tüm materyallere 1 yıl erişim
 • Ders videoları & materyalleri
 • Puanlanan quiz’ler
 • Sertifika

Çeşitli ölçeklerdeki kurumlar ekipleri için Miuul'u kullanıyor.

Çalışanlarınıza özel teklif almak için Bize yazın

Çevre, Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Uzmanlığı öğrenmeye bugün başla!
Kayıt Ol